Korupcijos prevencija

Apie Raseinių pagalbos šeimai namuose pastebėtus galimus korupcijos atvejus asmenys gali pranešti:

Įstaigos direktorei tel. (0 428) 51 061 , 8 612 41 816 ir/ar el paštu: info@raseiniupsn.lt;

Už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje atsakingam darbuotojui Monikai Jakiūnaitei, tel. 0 687 94188  el.paštas: monika.jakiunaite@raseiniupsn.lt;

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (0 5) 266 3333;

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Skip to content