Projektai

  1. „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“,
  2. Priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-V-42 „Institucinės globos pertvarka:investicijos į infrastruktūrą”, „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“.