Projektai

 

                       1. „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“

  • Įsisavintos  lėšos –  59474,00 Eur.

                         2. „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ .

Projekto trukmė: 2023 m. birželis – 2029 m. liepa

Projekto finansavimo suma: 28 983 203,39 Eur. Raseinių pagalbos šeimai namams iš projekto skirta iki 667 344,18 Eur.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

                        3. „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“.                                                               

  Projekto siekiami rezultatai:

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur. Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Skip to content