Privačių asmenų deklaravimas

PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

  • Direktorius;
  • Viešųjų pirkimų organizatorius;
  • Viešųjų pirkimų iniciatoriai.

Lietuvos respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimas, dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo

Privačių asmenų deklaravimas

https://vtek.lt/privaciu-interesu-deklaravimas/kaip-deklaruoti/

Skip to content