Laikino atokvėpio paslauga šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus

Laikino atokvėpio paslauga

Slaugomų ar nuolatinės priežiūros reikalaujančių vaikų su negalia, artimieji gali teikti prašymus Raseinių pagalbos šeimai namų administracijai dėl laikino atokvėpio paslaugos. Paslauga gali būti teikiama asmens namuose arba socialinės globos įstaigoje. 

Kas šiuo metu gali prašyti laikino atokvėpio?

  • Vaikų su negalia iki 18 m. tėvai, globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, jeigu vaikui nustatytas neįgalumo lygis + specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

SVARBU. Vaiko negalia artimieji dėl laikino atokvėpio turi pateikti prašymą Raseinių pagalbos šeimai namų administracijai, pridėti asmens dokumentų kopijas, laisvos formos vaiko su negalia dienotvarkę. 

Neįgalaus vaiko tėvai, globėjai (rūpintojai), budintys globotojai naudodamiesi laikino atokvėpio paslaugomi gali ramiai planuoti savo asmeninį ir darbinį gyvenimą, išvykas ir kt.

Kas teikia laikino atokvėpio paslaugas?

Tokias paslaugas pagal poreikį gali teikti socialiniai darbuotojai, individualiosios priežiūros personalas, kurie turi bent 1 metų patirtį dirbdami su negalią turinčiais žmonėmis.

Kai paslaugos teikiamos namuose, artimieji turi suteikti visas prižiūrimam ar slaugomam asmeniui būtinas priemones, arba apmokėti išlaidas už maistą prižiūrimam vaikui, higienos priemones, įvairių įstaigų lankymą.

Darbuotojui taip pat turi būti sudaromos sąlygos darbui, maitinimuisi, o jei reikia likti nakvoti – miegui. Kai paslaugos teikiamos įstaigoje, vaiku rūpinasi įstaigos personalas.

Kiek kainuoja laikino atokvėpio paslauga?

  • paslaugos asmens namuose vienos valandos kaina – 6,50 Eur;
  • paslaugos socialinės globos institucijoje vienos valandos kaina – 6,70 Eur.

Dėl paslaugų kreiptis tel. (0 428) 53 473.

Skip to content