Globos centre teikiamos paslaugos

Esamoms ir būsimoms globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių šeimoms Raseinių pagalbos šeimai namų Globos centre teikiamos nemokamos paslaugos:

 • Atstovavimas
 • Globos kokybės vertinimas ir rekomendacijų teikimas
 • Rekomendacijų dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis rengimas
 • Laikino atokvėpio globėjams (rūpintojams) paslaugos teikimas.
 • Intensyvios pagalbos teikimas
 • Vaikų priežiūros ir užimtumo paslaugos teikimas
 • Metodinė pagalba
 • socialinės konsultacijos;
 • psichologinės konsultacijos;
 • tarpininkavimas ir informavimas;
 • savitarpio pagalbos grupės;
 • būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą;
 • tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą;
 • specializuoti GIMK programos mokymai, norintiems tapti budinčiais globotojais, šeimynos steigėjais;
 • asmenų, pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas;
 • asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba.
Skip to content