Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Raseinių pagalbos šeimai namuose teikiamos 16-24 metų amžiaus jaunuoliams (taip pat ir turintiems negalią ir/ar specialiųjų ugdymosi poreikių), paliekantiems/palikusiems globos sistemą arba socialinę riziką patiriančią šeimą palydimosios globos paslaugos.

Jaunuoliams suteikiama individuali pagalba, kai Jaunuolis rengiasi palikti globos instituciją ar bendruomeninius šeimos namus, arba jau yra pradėjęs savarankiškai gyventi, siekiant stiprinti jo bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais), pilnavertiškos integracijos į visuomenę ir savarankiškumo užtikrinimo ir (ar) organizuojant jo darbinį užimtumą.

Prašymą dėl palydimosios globos paslaugos ir pagal poreikį apgyvendinimo paslaugos gali pateikti:

  • globos institucija, nurodydama jaunuolį, sulaukusį 16 metų;
  • globos centras, nurodydamas 16 metų jaunuolius, kuriems ši paslauga yra reikalinga;
  • socialinis darbuotojas, dirbantis su riziką patiriančiomis šeimomis, kuriose nėra užtikrinamas jaunuolių savarankiškumo ugdymas;
  • pats jaunuolis.

,,Palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo ir teikimo Raseinių rajono savivaldybėje tvarkos aprašas“ spausti čia.

Informacija teikiama tel. (0 428) 51 061, (0 428) 53 473, el.p. info@raseiniupsn.lt

Skip to content