Apie mus

 

Raseinių pagalbos šeimai namai – Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Steigėjas: Raseinių rajono savivaldybė
Įstaigos pavadinimas: Raseinių pagalbos šeimai namai
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
Kodas: 172427720
Direktorius (0 428) 51 061
Vyriausiasis socialinis darbuotojas (0 428) 53 473
El. paštas
info@raseiniupsn.lt

 

 

Raseinių pagalbos šeimai namų tikslai:

 1. Bendruomeninių vaikų globos namų – užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas;
 2. Pagalbos šeimai – padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį;
 3. Globos centro – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, suteikti reikalingą konsultaciją, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Raseinių pagalbos šeimai namuose teikiamos paslaugos:

 1. prevencinės socialinės paslaugos;
 2. bendrosios socialinės paslaugos:
 3. specialiosios socialinės paslaugos:
  1. socialinės priežiūros paslaugos (gavėjai – vaikai su negalia ir jų šeimos);
  2. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (gavėjai – socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai);
  3. palydėjimo paslauga jaunuoliams;
  4. laikinas apnakvindinimas (gavėjai – socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai);
  5. intensyvi krizių įveikimo pagalba (gavėjai: vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą, socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kitiems asmenims (pvz.: smurtą patyrusiems asmenims ir kt.);
  6. psichosocialinė pagalba (gavėjai – vaikai su negalia ir jų šeimos, vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos, socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, smurtautojai, kiti asmenys ir jų šeimos);
  7. pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
  8. apgyvendinimas apsaugotame būste (gavėjai –  sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose);
  9. laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra), (gavėjai – vaikai su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).
 4. socialinės globos paslaugos:
  1. dienos socialinė globa (gavėjai – vaikai su negalia);
  2. trumpalaikė socialinė globa (gavėjai: vaikai, likę be tėvų globos);
  3. laikinas atokvėpis (globa) (gavėjaivaikai su negalia, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis);
  4. ilgalaikė socialinė globa (gavėjai – be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa, vaikai su negalia).

 

Skip to content