RĖMĖJŲ ĮSTEIGTAS PRIZAS SKATINA VAIKUS

2021-04-20

Šimtmečius gyvuojanti problema, neduodanti ramybės – kokiu būdu paskatinti paauglius mokytis, siekti užsibrėžtų tikslų, gražiai elgtis. Su šia problema susiduria ne tik tėvai, bet ir globėjai, socialiniai darbuotojai, prižiūrintys vaikus globos įstaigose.

Raseinių pagalbos šeimai namuose globojamus vaikus siekti geresnių ugdymosi rezultatų motyvuoja rėmėjų – UAB ,,Naftrus“. Įstaigoje, kiekvienų mokslo metų pabaigoje, organizuojama mokslo metų pabaigos šventė, skelbianti vasaros atostogų pradžią. Šios šventės metu vaikai dalyvauja sporto estafetėse, rodo meninę programą, linksminasi diskotekoje, vaišinasi saldumynais. Jau antrus metus šioje šventėje UAB ,,Naftrus“ atstovas įteikia rėmėjų apdovanojimą – nešiojamą kompiuterį. Įspūdingas prizas skatina vaikus siekti gerų mokymosi rezultatų, pozityviai elgtis ir sveikai konkuruoti tarpusavyje.

Pandemijos laikotarpis globojamiems vaikams itin sudėtingas, nes gyvenimas įstaigoje labiau uždaras nei vaikams gyvenantiems šeimoje. Tačiau vaikai labai optimistiškai nusiteikę laukia vasaros atostogų ir mokslo metų užbaigimo šventės.

Įstaigos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja rėmėjams, už puikų paskatinimo būdą vaikams. Džiugu matyti vaikų pastangas siekiant kuo geriau užbaigti neįprastus mokslo metus.

Skip to content