JAV ambasadoriaus vizitas Raseinių pagalbos šeimai namuose

Š. m. liepos 29 d. JAV ambasadorius Lietuvoje Robert S. Gilchrist lankėsi Raseinių pagalbos šeimai namuose. Vizitas skirtas nenutrūkusių JAV ir Lietuvos diplomatinių santykių 100 metų jubiliejui. Svečią nuotaikinga muzika pasitiko Raseinių kultūros centro saviveiklininkai, savivaldybės administracijos direktorius Edmundas Jonyla, ilgametis įstaigos rėmėjas Arvydas Šneideris. Ambasadorius apžiūrėjo Lietuvos dukterų draugijos St. Peterburgo skyriaus dovaną – sodą, pasidžiaugė ilgamete Lietuvos ir JAV draugyste.

Skip to content