Įgyvendinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-11-0001 „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ sutartis

Įgyvendinta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-11-0001 „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ sutartis

2023-08-31

Įgyvendinta 2020 m. liepos 7 d. tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos pasirašyta projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-11-0001 „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas) finansavimo sutartis (toliau – Sutartis), pagal kurią projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Projektui finansavimas buvo skiriamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinamą priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto biudžetą sudarė 364 068,84 Eur, iš jų ES fondų lėšos – 278 486,00 Eur, LR VB lėšos – 85 582,84 Eur.

Projekto tikslas – prisidėti prie bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtros. Projekto partneriai – BĮ Raseinių pagalbos šeimai namai ir  VšĮ „Ariogalos tėkmė“ (toliau – Partneriai). Pagal minėtą Sutartį (su pakeitimais) Administracija kartu su projekto Partneriais įgyvendindama projektą turėjo Raseinių mieste įsteigti bendruomeninius vaikų globos namus BĮ Raseinių pagalbos šeimai namų globojamiems vaikams, o VšĮ „Ariogalos tėkmė“ vaikų dienos centro ir socialinių paslaugų trūkumui mažinti – įrengti vaikų dienos centrą, adresu Vytenio g. 11, Ariogala.

Projekto įgyvendinimo metu Raseinių mieste įsigytas 1 gyvenamasis butas BĮ Raseinių pagalbos šeimai namų globojamiems vaikams, atliktas būsto remontas, įsigyti baldai bei įranga.

Skip to content