Dalijamės gerąja patirtimi

Š. m. spalio 13 d. Raseinių pagalbos šeimai namų direktorė Ina Norkevičienė ir keli darbuotojai vyko į Kėdainių pagalbos šeimai centrą, kur vyko pasidalijimas gerąja patirtimi. Susitikimo metu dalijomės vieni su kitais savo darbo patirtimi, pasiekimais, idėjomis, iššūkiais, su kuriais susiduriame kasdieniniame darbe.

Kėdainių pagalbos centro direktorė Sandra Sagaitienė supažindino su centro veikla, apžiūrėjome įstaigos patalpas, lankėmės bendruomeniniuose vaikų globos namuose

Susitikimo metu vyko bendros abiejų įstaigų darbuotojų intervizijos.

Skip to content